بسمه تعالی

نام درس : زیست شناسی و آزمایشگاه II            شماره درس 7             نام دبیر : ماندانا شعبانی                 کلاس : پایه سوم تجربی

عنوان درس : محافظت از دستگاه عصبی مرکزی       تاریخ اجرا : 1388/08/09     زمان اجرا : 90 دقیقه        تعداد دانش آموز : 12 عنوانزمان
شرح
 تحلیل آموزشی
 
 • محافظت از دستگاه عصبی مرکزی
 • دستگاه عصبی محیطی                
                     هدف های کلی
 دانش آموزان در پایان درس باید :
 1. عواملی که از دستگاه عصبی محافظت می کند را بداند.
 2. با دستگاه عصبی محیطی و بخش های آن آشنا شود .          
 3. چگونگی انعکاس های نخاعی را شرح دهد.                           
     هدف های           رفتاری              
 از دانش آموزان در پایان درس انتظار می رود به سوالات زیر پاسخ دهند :
 1. دستگاه عصبی مرکزی پستانداران چگونه کنترل می شود ؟
 2. کار دستگاه عصبی چیست ؟                                                    
 3. دستگاه عصبی محیطی چند بخش دارد ؟                               
 4. بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شامل دودستگاه مستقل است،آنها را نام ببرید ؟                                              
 5. دستگاه عصبی پیکری با دستگاه عصبی خود مختار چه تفاوتهای دارد ؟
 6. چرا انعکاس های  نخاعی غیر ارادی  هستند و   بسیار سریع   انجام     می شوند ؟
 7. دستگاه عصبی خود مختار چند بخش دارد ؟
 8. دستگاه عصبی خود مختار چگونه حالت بدن را حفذ می کند ؟
      پیش دانسته ها
 دانش آموزان پیش از تدریس درس جدید باید بتوانند :
 • وظایف دستگاه عصبی رابیان کنند.
 • دو بخش اصلی دستگاه عصبی را نام ببرند.
 • دستگاه عصبی مرکزی شامل چه بخشهایی است،آنها را نام ببرید.
 • منظور از ماده سفید و ماده خاکستری در دستگاه عصبی مرکزی چیست ؟
 • نورونها از نظر عمل به چند دسته تقسیم میشوند،نام ببرید ؟
 • وظایف نخاع را بیان کنند .
 • انعکاس را تعریف کنند.
 • دستگاه عصبی محیطی از چه بخش هایی تشکیل شده،آنها را نام ببرید ؟
 
 انتخاب روش های تدریس
       
 •  پرسش و پاسخ
 • فرصت سوال
 • کاوشگر گروهی ، کارایی هر تیم بصورتجهار گروه (اعضای سه نفره)
 • نمایشی
 انتخاب رسانه های آموزشی
 
 •  تابلو ، گچ ، تخته پاک کن ، پوستر ، CD ، چکش پلاستیکی
 فعالیت های مربوط به دانش آموزان
 
 •  فعالیت فردی : مطالعه درس ، مشاهده پوستر و CD ، پاسخ به پرسش ها
 • فعالیت گروهی : بررسی موضوع درس به صورت گروهی ،انجام دادن انعکاس زردپی زیر زانو ،پاسخ به فعالیت ها ؛ همیاری با معلم در زمان تدریس

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 آذر 1388    | توسط: ماندانا شعبان    |    | نظرات()