مراحل اجرا:

1) تشکیل گروهها ی 4 نفره به صورت تصادفی و تعیین شماره برای هریک از اعضاء گروه (2دقیقه)

2) تعیین محدوده مطالعه برای هر نفر: (1دقیقه)

           شماره های 1: از تنظیم سوخت و ساز تا ابتدای تنظیم كلسیم

           شماره های 2: از ابتدای تنظیم كلسیم تا ابتدای غده ی فوق كلیه

           شماره های 3: از ابتدای غده ی فوق كلیه تا ابتدای پاسخ دیرباز به فشارهای روحی

           شماره های 4: از ابتدای پاسخ دیرباز به فشارهای روحی تا ابتدای پانكراس

3)مطالعه ی فردی تک تک اعضاء در گروهها بر اساس قسمت تعیین شد (10 دقیقه)

4) افراد هم شماره در كنار هم گروههای جدید را تشكیل داده ، به رفع اشكالات و بحث و تبادل نظر

 می پردازند. (10 دقیقه)

5) بازگشت اعضای گروه به گروههای قبلی و تدریس فردی تك تك اعضا برای بقیه افراد گروه به ترتیب شماره (20 دقیقه)

6) ارزشیابی فردی از فراگیران (5 دقیقه)

« سوالات آزمون»

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص كنید.

-          هورمون های تیروییدی باعث رشد مغز ، استخوان و ماهیچه ها در سنین بزرگسالی می شوند.

-          هورمون های تیروییدی باعث افزایش هوشیاری در افراد بزرگسال می شوند.

-          هورمون های تیروییدی سوخت و ساز را تنظیم می كنند.

-          گواتر نشانه پركاری غده ی تیرویید است.

-          در كم كاری تیرویید ضربان قلب افزایش می یابد.

-          كلسی تونین باعث افزایش كلسیم خون می شود.

-          عملكرد هورمون های بخش مركزی غده ی فوق كلیه شبیه اعصاب پاراسمپاتیك است.

-          كورتیزول سبب كاهش گلوكز خون می شود.

-          كورتیزول در كوتاه مدت باعث سركوب سیستم ایمنی می شود.

-          كاهش آلدوسترون باعث افزایش پتاسیم خون می شود.

7- ارائه کلید پاسخ نامه توسط معلم و مشخص کردن نمرات توسط فراگیران ( یا معلم) (3 دقیقه)

8-  تفسیر نمرات توسط اعضای هرگروه           

9- نتیچه گیری و ارئه توضیحات تکمیلی توسط معلم

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 28 آذر 1388    | توسط: ماندانا شعبان    |    | نظرات()